استابلایزر محصولات گوشتی

کمک به بهبود بافت، افز ایش رطوبت محصول، جلوگیری از آب اندازی محصول پس از پخت، افزایش برش پذیری و کاهش قیمت تمام شده محصول.

استابلایزر محصولات لبنی

برای جلوگیری از تشکیل بلور های یخ در محصولات منجمد مانند بستنی و بهبود بافت و جلوگیری از آب‌اندازی محصولاتی مانند ماست همزده و دسرهای لبنی.

استابلایزر نان

بهبود خواض تغذیه‌ای نان، جلوگیری از بیاتی، کمک به افزایش حجم، کاهش ضایعات و کاهش قیمت تمام شده محصول.